Iedereen is welkom

 

Iedereen is welkom bij de Open Kerk Helvoirt. Iedereen mag onaangekondigd de kerk binnentreden en deelnemen aan de viering. Daarom wordt bij de komende viering van 20 november bij binnenkomst niet gecontroleerd op een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag. We veronderstellen wel dat bezoekers hierover beschikken. Zonder verandering van het landelijke corona-beleid gelden deze maatregelen ook voor de volgende vieringen.

Wij zijn wel genoodzaakt om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen. Deze luiden alsvolgt:

  • bij binnenkomst en bij vertrek uit de kerk draagt iedereen een mondkapje;
  • geef elkaar de ruimte en houdt 1,5 m afstand tijdens het lopen in de kerk;
  • nadat een kerkganger plaats heeft genomen op een stoel mag het mondkapje af;
  • Iedereen mag naast elkaar zitten, alle stoelen mogen worden bezet. Dit met uitzondering van de linker dwarsbeuk. Deze wordt ingericht op 1,5 m voor mensen die om persoonlijke redenen daarvoor kiezen;
  • instructies voor de communie. Deze worden bij binnenkomst uitgedeeld aan de kerkgangers;
  • geen koffiedrinken na afloop.

Wij vertrouwen erop dat alle kerkgangers zich hier aan zullen houden en wensen iedereen een mooie
viering toe.

Bestuur stichting Open Kerk Helvoirt.