Pinksteren, wat raakt ons?

Met Pinksteren vieren we dat de leerlingen van Jezus  bezield raakten door de Heilige Geest. De bijbel verhaalt over het aanzwellen van een geweldige windvlaag in het huis waar de leerlingen zich bevonden. Hoe tongen van vuur op de leerlingen neerzetten en zij alle talen van de wereld begonnen te spreken. Het begin van de kerk.  

De leerlingen zijn met Pinksteren opgestaan. Bezielt door de Heilige Geest hadden ze de kracht en moed om naar buiten te treden. Te getuigen van de liefde en vrede van God. Laat ons bezielen door Pinksteren samen te vieren en ook op te staan voor vrede, zorgzaam te zijn voor onze naasten. Een oproep aan onze wereldleiders om nu eindelijk eens stappen te zetten naar vrede. Maar ook dichtbij kijkend naar onszelf. Wat kunnen wij zelf bijdragen aan vreedzaamheid en verdraagzaamheid in onze samenleving?  De bezieling hiervoor vieren wij met Pinksteren.

Met Pinksteren laten mensen zich raken door de Geest. De Geest die ons laat volstromen met wijsheid en nieuwe levenskracht. Wij vragen de Goede Geest om vrede te stichten in onze harten en ons aan te vuren om dit uit te dragen. Zo kunnen we beleven dat de Geest ons in beweging zet, op weg naar een betere kerk en een betere wereld.

Bent u geraakt? Wilt u samen met ons Pinksteren vieren om opnieuw geraakt te worden? U bent van harte welkom op zaterdag 18 mei  in de Oude Sint Nikolaaskerk aan de Van Grevenbroeckstraat in Helvoirt. De aanvangstijd is 19.00 uur.

Bestuur Open Kerk Helvoirt